Automaatsed mitmepositsioonilised laadijad

Dan Palletiser A/S toodab kuni kuue positisoonilisi laadureid. Mitmepositsioonilisi laadureid rakendatakse kui toodetakse samaaegselt mitut erinevat toodet, mis tuleb laadida samale arvule erinevatele kaubaalustele, kusjuures liinide kogu tootmismaht ei ületa vastava tüübi laaduri kogutootlikust.

Näiteks Estrella KIM´S kartulichipsi tehases laadivad kolm Dan Palletiseri MK3 laadurit samaaegselt 12 erinevat toodet. Ühe laaduriga on võimalik laadida samaaegselt kuni kuut erinevat toodet.

Toote pakid, karbid jms. pakitakse kilesse Kallfass kiletamisseadmetes või Signode lintimismasinas ja akumuleeritakse toodete kaupa sisendkonveieritel. Igale tootele on oma akumulaator konveier. Kui nüüd mõnda toodet on kogutud enam kui ühe alusekihi jagu söödetakse vastav toode laadijasse sisendkonveierit mööda kitsam või laiem külg ees. Tooted pööratakse õigesse asendisse ja moodustatakse kaubaaluse kiht vastavalt etteantud kujundile. Kihtide kujundeid on erinevatele toodetele ja aluse tüüpidele võimalik kujundada ja salvestada kümneid. Masin tihendab kihi neljast küljest, vajadusel asetab moodustatud kihi peale vahelehe ja asetab kihi kaubaalusele. Laadimise hetkeks pannakse laadmispositisooni vastava toote alus. Sama tsükkel kordub, toode akumuleeritakse, moodustatakse kiht, kiht laaditakse õigele alusele. Vajadusel paigaldatakse kihtidele aluse stabiliseerimiseks vahelehed.

15-20 tühja 1/4 EUR, 1/2 EUR, EUR või FIN alust on ootel aluste etteandjas. Tühi alus antakse ette kohe kui masinas olev alus on laaditud ja laadimispositisoon vabanenud. Täislaaditud alus sõidab Haloila Octopus Compact kiletmismasinasse.

Täislaaditud kaubaalus sõidab Haloila Octopus kiletmismasinasse.

Vaata MK9 kõrget laadurit

Vaata MK3 topletlaadurit

Küsi julgelt, konsultant on vabal!